logo norisk rijschool

Rijschool Norisk – LZV

Jouw rijschool om je LZV te halen!

Wij hebben de middelen in huis om u of een van uw werknemers op te leiden tot LZV chauffeur.

Opleiding chauffeur LZV

Opleiding chauffeur LZV

Een Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZV) is een vrachtauto die meer vracht kan en mag vervoeren dan een reguliere vrachtauto. Een reguliere vrachtauto mag in Nederland maximaal 18,75 meter lang zijn en mag maximaal 50 ton zwaar zijn. Een LZV mag maximaal 25,25 meter lang zijn en mag maximaal 60 ton zwaar zijn. Verkeersschool Joop Hagen heeft de middelen in huis om u of een van uw werknemers op te leiden tot LZV chauffeur. Wij beschikken over een eigen LZV combinatie en gecertificeerde instructeurs.

Voorwaarden

Om het LZV-certificaat te krijgen moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U moet minimaal vijf jaar in het bezit zijn van het CE-rijbewijs met code 95;
 • U rijbevoegdheid mag in de drie jaar voorafgaand het examen niet zijn ontzegd;
 • U rijbewijs mag in de drie jaar voorafgaand het examen niet ongeldig zijn verklaard of ingevorderd.

Inhoud

De opleiding tot LZV chauffeur bestaat uit een theoretisch en een praktische gedeelte. In de cursus worden de volgende theoretische onderwerpen behandeld:

 • Verkeerswetgeving;
 • Administratie en documenten;
 • Routekeuze en routevoorbereiding;
 • Brandstofbesparende rijstijl, anticiperend gedrag;
 • Invloed van de lading op de voertuigbeheersing;
 • Aandacht voor speciale kijk- en stuurtechniek;
 • Optreden bij verkeersongevallen, calamiteiten en pechsituaties.

In  de cursus worden de volgende praktische onderwerpen behandeld:

 • Controle lading en voertuigcombinatie;
 • Verantwoorde en veilige rituitvoering;
 • Bijzondere manoeuvres.

Examen

 • Theorie-examen: dit examen wordt mondeling afgelegd en duurt 45 minuten. Het examen gaat over de speciale LZV regelgeving.
 • Praktijkexamen: in dit examen van 90 minuten wordt gekeken naar uw rijstijl, milieubewust rijgedrag en het manoeuvreren.

Aanvullende informatie

 • De cursusuren kunnen meetellen voor de verplichte nascholing voor vrachtwagenchauffeurs. Deze cursus telt dan voor 7 uur praktijk mee.

SOOB

Is jouw bedrijf aangesloten bij het SOOB? Zo ja, dan kom je vaak in aanmerking voor een subsidie. Daar helpen we je graag bij. Verkeersschool Joop Hagen voldoet aan de eisen, die gesteld zijn aan de certificering. Op grond daarvan heeft het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) ons het certificaat ‘gecertificeerd opleider Transport & Logistiek’ verstrekt. Via WWW.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Wanneer komt een van uw (toekomstige) werknemers in aanmerking voor een subsidie?

 • Check de voorwaarden bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek!
 • Voor transportbedrijven is er Soob subsidie beschikbaar van 700 euro.
Contactmogelijkheden:
tel:0626787373
mailto:info@rijschoolnorisk.nl
https://www.facebook.com/Rijschool-Norisk-111999367594260/